АЗБУЧНИК на българските лични имена 
Приложение на е-списание <МАРГАРИТА>| текущ брой || всички статии ||  

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я


Юдита евр. "славословие" - библейско име 
Юла, Юлка съкратено от Юлия или Юлита
Юлиан от лат. Julianus - име на календарен светия, преосмислено по месец юли
Юли(й) от лат. Julius - римско родово име
Юлита лат. Julita - име от православния календар 
Юлиян, Юлияна правописна разновидност на Юлиан(а)
Юра, Юри(й) рус. Юрий - разпространило се по името на Юрий Венелин (сравни Венелин), а в по-късно време - по името на Юрий Гагарин 
Юстин, Юстиния от лат. justinus "справедлив"
Юстиниян, Юстинияна лат. Justinianus - име на византийски императори 
.
Я
Яблен, Яблена, Ябленка от дървото яблен, яблан
Ябълка от дърво и плод ябълка
Явор от дървото явор; сравнително ново
Яглая от Аглая с йотация
Ягода от плод ягода
Яко видоизменено от Яков и преосмислено по як
Яков библейско име, евр. "коварен"; име на календарен светия
Ян съкратено от Яне
Яна женска форма от Яне
Янаки от гр. Iannaki, умалително от Яни
Яначко умалително от Янаки
Яне, Яни от гр. Iannis, съкратено от Ioannes
Янислав, -а от Яни + слав; новообразувано 
Янита от Ян(а) + ита - по подобие на Маргарита , Маргита
Янка умалително от Яна
Янко, Янчо умалително от Яне, Яни
Янкул от Янк(о) + ул
Януш от Ян(е) + уш
Янчул от Янч(о) + ул
Ярослав старинно име - "да има ярка слава", подновено навярно под руско влияние
Ясен от Асен с йотация, преосмислено по дървото ясен
Ясна от прилагателното ясна; срв. Светла
Ястреб от птицата ястреб; срв. Сокол
Ячо разновидност на Яко или от Янчо с изпадане на н
Яшо разновидност на Ячо

букви Ш-Щбуква А
e-mail: margaritta@abv.bg
© списание «маргарита», 2001- 2002