СЛОВО: » П л а т о н  -  Избрани диалози - "Пирът"
брой 7, 2001   
| начало | земя | небе | звезди | време | човек | ключ | слово | архив |
ПОСЛАНИЕ

на вселенския светъл разум по случай РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Лиана Антонова — "Диалог на доверието"

   Отворете сърцата си,
   Напълнете душите си с любов, мъдрост и хармония.
   Всяка година в нощта на 24-ти декември се ражда човешката надежда в бъдното, в доброто, във възвишеното и красивото. Олицетворява го библейската притча за раждането на Спасителя човешки - Иисус Христос.

   Столетие след столетие времето е размивало конкретната историческа случка, прибавяло е нови щрихи, а други е потулвало под пластове от догми. Но човешката памет е пренесла през времето главното — след дългата и безнадеждна нощ на трудния живот проблясва звездата на надеждата, справедливостта и спасението.
   За да я видят, хората трябва да са добри не само една нощ от годината. Човек трябва да пази и да развива доброто в себе си, да го отглежда като екзотично цвете, за да разцъфне и да даде плод.

   Лесно е веднъж в годината да бъдеш милосърден и щедър, за да изкупиш греховете и лошавините за останалите дни. Трудното е винаги да си човечен! Онези, които имат отворени очи за незримото, носят щедри, мъдри души, работят за този миг през цялата година. Те непрекъснато следят с духовния си взор звездата на спасението, пламъчето на доброто, което може да разпали огъня на любовта.

    Любовта, мъдростта, добрината пречистват и облагородяват, дават сили за житейските изпитания, отварят вратите към духовния свят, в който властва хармонията.

   В деня на Рождеството нека всеки направи собствената си човешка равносметка, да остави лошото зад гърба си, за да се роди отново и той, по-добър, по-честен и по-щедър за идващата Нова година. Така всеки ще участва в чудото — раждането на Спасителя, защото всеки сам е своят спасител. А всички заедно по цялата планета, обединени от идеите на всемирната хармония, мъдрост и истинност, ще въплътят в идващото време новия смисъл в идеята за човешкия Спасител Иисус Христос.

   Амин.

| начало | земя | небе | звезди | време | човек | ключ | слово | архив |
e-mail: margaritta@abv.bg
© списание «маргарита», 2001