КЛЮЧ:
Символите: Числото СЕДЕМ
| начало | земя | небе | звезди | време | човек | ключ | слово | архив |  
брой 3, 2001
 
Брой до седем...

   Седем е едно от най-удивителните числа. Свещено число, число от духовен порядък. Всички народи на света са му отделяли особено внимание.
   Според Свещеното писание седем е съвършеното число. То управлява времето и пространството.
   В Египет седем е символ на вечния живот, числото на бог Озирис. Според легендите в седмия час на нощта към змията Апопи доплува лодката на Ра, мъртвият минава през седем зали и седем врати, за да попадне в Аменти. Освен това, седем е символ на сътворението (както и в християнството).
   В древна Гърция седем е символ на Аполон. Аполон се родил в седмия ден на месеца, неговата лира имала седем струни. В легендите четем за седем Хеспериди, седем кръга на ада, седем врати, седем дъщери на Астарта, седем циклопа, седем деца на Ниоба, седем тръби на флейтата на Пан и т.н.
   От времето на елинизма съществува традиция да се изтъкват седем антични  произведения на архитектурата и изкуството, които нямат равни на себе си повеличие, размери, красота, скъпоценна украса и неповторимост. От гръцкото
hepta theamata tes oikumenes - седем забележителни творения на обитаемия свят идва латинското septem miracula mundi - седем чудеса на света.
   Древният Рим - вечният град
е разположен на седем хълма: Авентин, Палатин, Капитолий, Квиринал, Виминал, Есквилан, Целий, Ватикан и Яникул.
  
В Библията - Стария и Новия завет числото седем се споменава 700 (!) пъти.
   В ислямската традиция съществуват седем невести и седем земи, седем врати на рая и седем стъпала на ада, седем пророци —- Адам, Ной, Авраам, Моисей, Давид, Иисус, Мохамед. По времето на Хадж в Мекка, поклониците трябвало седем пъти да обиколят свещения камък на Кааба.
  Седем дни душата на умрелия прекарва около гроба. На седмия ден новороденото получава своето име.
  Древните са познавали седемте планети и всяка от тях е имала своето значение. Седем е най-тайнственото и свръхестествено число. Седем е числото на завършения цикъл. Използвано в магическите ритуали, то изразява овладяването на природните стихии, на видимия и невидим свят, символизира акта на съзиданието, еволюцията, видоизменянето, съзряването.
   В езотериката седем е космическо число, съчетаващо божественото 3 и светското 4, символично се тълкува  като цикъл, център, ангел, звезда.
  Великият шумерски цар Лугуланемунду, управлявал през 2500 г. пр.Хр., построил в своя град Адаба, храм на богинята Нинта. Храмът имал седем порти и седем врати, и когато той бил завършен, го осветили седем пъти, принасяйки в жертва седем бика и седем овце.
  В продължение на седем дни Исус Навиев обикалял стените на Ерихон с израилтяните и седем жреци, които носили седем гръмогласни тръби, и след като обиколили града шест пъти, на седмия извикали, стените рухнали, и те унищожили града.
   Седем печата, седем чаши на гнева, седем гърма, седем светилника, звяр със седем глави, седем цвята на дъгата, седем ноти, седем великана, седем джуджета, седем дни на седмицата, седем ветрове, седем Стълпа на Мъдростта, зад седем планини, седем пъти преброй, седем пъти премери...
   Седем, седем, седем...

Седемте смъртни гряха:
Гняв
Алчност
Завист
Лакомия
Похот
Високомерие
Леност

   Ето идат седем години на голямо плодородие, а след тях ще дойдат седем години на глад.
                                                   (Битие 41:29-30)

   Седем неща са мерзост за душата на Господа: надменни очи, лъжлив език, ръце, които проливат невинна кръв, сърце, което крои лоши замисли, нозе, които бързо тичат да вършат зло, неверен свидетел, който говори лъжа и оня, който сее раздори между братя.
                                                     (Притчи 6:16-19)

| начало | земя | небе | звезди | време | човек | ключ | слово | архив |
e-mail: margaritta@abv.bg
© списание «маргарита», 2001