ТЕСТ


ЗА КАКВО ОТГОВАРЯТ ЛЯВАТА И ДЯСНАТА ПОЛОВИНА НА МОЗЪКА?

  Човешкият мозък е сложна и взаимосвързана система, най-голямата и функционално важна част на централната нервна система. Неговите функции включват обработка на сензорната информация, постъпваща от сетивните органи, планиране, вземане на решения, координация, управление на движенията, положителните и отрицателни емоции, внимание, памет. Висшата функция, изпълнявана от мозъка на човека е мисленето.

Лесно може да проверите кое полукълбо на вашия мозък е активно в момента. Погледнете тази картинка.


Ако момичето на картинката се върти по часовниковата стрелка, в дадения момент по-активно е лявото полукълбо на мозъка (логика, анализ). Ако тя се върти обратно на часовниковата стрелка, активно при вас е дясното полукълбо (емоции и интуиция).

В каква посока се върти момичето за вас? Оказва се, че с известно усилие на мисълта, можете да накарате момичето да се върти във всяка посока. За начало опитайте се да погледнете картинката с разфокусиран поглед.

Ако гледате картинката едновременно със своя партньор, приятел, приятелка, познат, много често се случва, да виждате как в един и същ момент девойката се върти в две противоположни посоки - един вижда въртене по часовниковата стрелка, друг - обратно. Това е напълно нормално, просто в дадения момент при вас са активни различни полукълба на мозъка.

Сферите, в които са специализирани лявото и дясното полукълба на главния мозък
Ляво полукълбо
Дясно полукълбо
Основна сфера на специализация на лявото полукълбо е логическото мислене, и до неотдавна лекарите смятаха това полукълбо за доминиращо. Реално обаче то доминира само при изпълнение на следните функции:

Езиковите способности:
Лявото полукълбо контролира речта, способностите за четене и писане, запомня факти, имена, дати и тяхното записване.

Аналитичното мислене:
Лявото полукълбо отговаря за логиката и анализа. Именно то анализира всички факти. Числата и математическите символи също се разпознават с лявото полукълбо.

Буквалното разбиране на думите:
Лявото полукълбо е способно да разбира само буквалния смисъл на думите.

Последователната обработка на информацията:
Информацията се обработва от лявото полукълбо последователно по етапи.

Математическите способности:
Числа и символи също се разпознават чрез лявото полукълбо. Логическият аналитичен подход, който е необходим за решаването на математическите проблеми, също е продукт на работата на лявото полукълбо.

Контрол на движенията на дясната половина на тялото:
Когато повдигате дясната си ръка, това означава, че от лявото полукълбо е постъпила команда да я вдигнете.

Основна сфера на специализация на дясното полукълбо е интуицията. Като правило не го смятат за доминиращо. То отговаря за изпълнението на следните функции:

Обработка на невербалната информация:
Дясното полукълбо се специализира в обработката на информация, която се изразява не с думи, а със символи и образи.

Пространствена ориентация:
Дясното полукълбо отговаря за възприятието на месторазположението и пространствената ориентация като цяло. Именно благодарение на дясното полукълбо можем да се ориентираме в местност и да съставяме мозаечни картинки главоблъсканици.

Музикалност:
Музикалните способности, както и способността да възприемаме музиката зависят от дясното полукълбо, макар между впрочем, за музикалното образование отговаря лявото полукълбо.

Метафори:
С помощта на дясното полукълбо ние разбираме метафори и резултатите от работата на чуждото въображение. Благодарение на него разбираме онова, което чуваме или четем. Например, ако някой ни каже: "Стоя на опашка...", то точно дясното полукълбо ще разбере какво точно е искал да каже този човек.

Въображение:
Дясното полукълбо ни дава възможност да мечтаем и фантазираме. С негова помощ можем да съчиняваме различни истории. И въпроси от рода на "А какво ще стане, ако..." също задава дясното полукълбо.

Художествените способности:
Дясното полукълбо отговаря за способности в изобразителното изкуство.

Емоции:
Макар емоциите да не са продукт на функционирането на дясното полукълбо, то е свързано с тях много по-тясно, отколкото лявото полукълбо.

Секс:
За секса отговаря дясното полукълбо, ако разбира се не сте се вторачили прекалено в самата техника на процеса.

Мистика:
За мистичното и религиозността отговаря дясното полукълбо.

Мечти:
Дясното полукълбо отговаря и за мечтите.

Паралелна обработка на информацията: Дясното полукълбо може да обработва много разнообразна информация. То е способно да разглежда проблема като цяло, без да прилага анализ. Дясното полукълбо също разпознава лицата и благодарение на него ние можем да възприемаме съвкупността от черти като едно цяло.

Контролира движенията на лявата половина на тялото: когато повдигате лявата си ръка, това означава, че командата е постъпила от дясното полукълбо.

Този шеговит тест с въртящото се момиче, разбира се е познат на мнозина. Ето още един вариант на въртяща се картинка. И с него можете да тествате активността на полукълбата на мозъка.

Особено интересно е и изображението с двойно въртене.

Реално фигурките се движат в една посока, но е възможно да се възприеме, че се въртят в различни посоки. Или ако се погледнат картинките в различно време на деня, резултатът може да бъде различен. Това е свързано с факта, че полукълбата работят в определен режим - отначало е активно едното, после - другото. И този цикъл за всеки човек е индивидуален. Затова всеки вижда картинката по своему.

© списание «маргарита», 2001-2011