В една зимна, студена, безлюдна нощ вървяли по пътя трима странници. Някъде далеч видели светлинка. Скоро стигнали до една къща и почукали на вратата. Отворил им стопанинът и попитал:
   — Кои сте вие?
   — Здравето, любовта и богатството. Пуснете ни да пренощуваме.
   — Съжалявам, но у нас има само едно свободно място. Ще отида да се посъветвам със семейството, кого от вас да пусна.
   Болната майка казала:
   — Хайде да пуснем Здравето.
   Дъщерята предложила да пуснат Любовта, а жената - Богатството. Докато те спорили, странните пътници изчезнали.

     Нека през Новата година в къщите ни да има място за Здравето, Любовта и Богатството!
© списание «маргарита», 2001-2004
e-mail: margaritta@abv.bg