брой 1 (8), 2002
| начало | земя | небе | звезди | време | човек | ключ | слово | архив |

ЕКОЛОГИЧНИТЕ ЗНАЦИ
   Строго погледнато, не всички тези знаци са "екологични", т.е. те не определят еднозначно
даден продукт като полезен или безвреден за околната среда, но всички те имат отношение към тази тема.
Пластмаса, годна за преработка
  Този знак се поставя върпу пластмасовми изделия, които могат да бъдат преработени с промишлени методи. При това, цифрата вътре в триъгълника посочва типа на пластмасата за улесняване на сортировката и преработката й. Под знака може да бъде поставен и буквен код на пластмасата:
PETE Полиетилентерфталат PP Полипропилен
HDPE
Полиетилен висока плътност
PS Полистирол
PVC
Поливинилхлорид
-- Други видове пластмаса
LDPE
Полиетилен ниска плътност      
Der Grune Punkt
   Наименованието на този знак, преведено от немски означава "Зелена точка". Въпреки разпространеното мнение, този знак не означава, че продуктът или част от него са били изработени от вторично преработени материали или са годни за преработка. В действителност, този знак поставят върху продукцията си онези фирми, които оказват финансова помощ на германската програма за преработка на отпадъци "Eco Emballage" ("Екологична опаковка") и са включени в нейната система за утилизация. По този начин извън Германия този знак няма никакъв смисъл, а в случаите, когато го виждаме върху българска продукция, е просто абсурден. Знакът е създаден на 1 януари 1993г. и се среща в черно-бяло, зелено-бяло и зелено изпълнение.
Знак за вторична преработка
Теоретически този знак трябва да посочва, че даденият продукт (или опаковка) е произведен от преработен материал (Recycled) и/или е подходящ за последваща преработка (Recyclable). При това обаче се препоръчва производителите да пояснят с текст под знака или около него какво се има предвид, а така също се уточняват параметрите на вторичната преработка, например "Произведено от 70% рециклиран картон". Използването на този знак обаче не се контролира от никаква организация.
MILJOMARKT
Екологичен сертификационен символ ("Скандинавски лебед") , въведен от четирите скандинавски страни (Швеция, Норвегия, Финландия и Исландия) през 1990 г. Означава, че стоката отговаря на строгите скандинавски екологични норми. Решението за присвояване на този символ на дадена стока се взема от специална междудържавна комисия (Nordic eco-labelling committee). Една от основните организации, подкрепяща този символ е Шведският институт по стандартизация (SIS -- Swedish Standard Institution).
Eco Label
Този знак Европейският съюз присъжда на екологични проекти. Създаден е на 23 март 1992 г. и важи само за храни, напитки и фармацевтични продукти.
Green seal
Американската програма "Green seal" е създадена през 1989 г. по подобие надсруги екологични европейски и канадски програми по идея на екологични неправителствени организации. Всяка година нейният доклад представя списък на продуктите, които са сертифицирани и отговарят на определени международни стандарти и екологични изисквания.
Blue angel
Екоетикет, създаден в Германия и отнасящ се за етикиране на копиращи машини, рециклирана хартия, хладилници без фреон, храни и др. стоки.
KRAV
Шведски екологичен символ, който се среща върху етикетите на хранителни продукти. Присвоява се от Шведското общество за контрол на селскостопанската продукция на продукция, отглеждана без използване на химически торове и пестициди. За продуктите от животински произход се използват други критерии. Понякога се среща и върху продукция (кафе, чай, плодове), произведена извън Швеция.
Good Environmental Choice
  Лиценз за използване но този етикет ("Екологичен избор") се дава от Шведското общество за защита на природата (Swedish Society for Nature Conservation) на онези стоки и производители, които удовлетворяват изискванията на екологичните стандарти. Това може да означава незамърсяване на околната среда в процеса на производство и вторична преработка, несъдържание на вредни вещества и т.н. Изискванията са специфични за всяка отделна група стоки. Използва се от 1992 г. Представлява изображение на зелен сокол в кръг.

| начало | земя | небе | звезди | време | човек | ключ | слово | архив |
e-mail: margaritta@abv.bg
© списание «маргарита», 2001-2002