| начало | земя | небе | звезди | време | човек | ключ | слово | архив |
брой 5, 2001
    Знаете ли кое не може да бъде задоволено никога? - Окото на алчността.
 Цялото богатство на света не може да изпълни желанията му.                       
  персийска мъдрост 

   Масонската символика присъства в много държавни документи на САЩ и върху парите, разбира се. През 1931 г. Федералният резерв на САЩ поставя на гърба на еднодоларовата банкнота пирамидата и всевиждащото око на Луцифер.
  Разгледайте една банкнота от един долар. В лявата й част е изобразена пресечена пирамида, над която господства триъгълното око на "Великия архитект на Вселената", както е прието да се изобразява върху документите на масонските ложи. За свободните зидари "Великият Архитект на Вселената" е окултен обект на поклонение, затова редом с пирамидата надписът "Ние вярваме в Бог" изглежда доста кощунствено, тъй като истинният Бог се подменя с обекта на масонското поклонение.
  Пирамидата се състои от 13 етажа, всеки камък в нея символизира мястото на всеки народ и човек по отношение на върха. Символът на властващия връх - триъгълното око на "Великия Архитект на Вселената" е увенчан с латински надпис от 13 букви - "Annuit Coeptist", който потвърждава правото на "избрания" народ на световно господство. Символиката на числото 13, което в окултните ритуали е един от знаците на сатаната, присъства нееднократно в много от рисунките на еднодоларовата банкнота. Официално се смята, че означава броят на първоначално обединените щати. Но всъщност освен обикновения окултен смисъл, 13 е и числото на юдейския народ, състоящ се от 12-те израилеви племена и тринадесетото - племето на хазарите, приело юдаизма - "духовните" юдеи - масоните. Под символичната пирамида на световното господство на "избрания" народ са написани думите, които отразяват главната цел на юдейско-масонската цивилизация - "Novus Ordo Seclorum" - "Новият порядък на века". Надписът е от 17 букви, а римското число MDCCLXXVI (1776) се състои от 9 букви. Общият брой на буквите в девиза и датата е 26, т.е. 2х13. Между другото в този девиз е допусната грешка (вероятно съзнателна), защото последната дума би трябвало да се напише Saeclorum (или Saeculurum), но написано без грешка, сумата не би била равна на 26.
   В дясната част на банкнотата е изобразен орел, носещ щит с 13 ивици и държащ в дясната си лапа клонче от акация с 13 листа и 13 пъпки. В масонската символика акацията е свещеното дърво на мъдростта и знанието. Тук акациевото клонче символизира масонското "просвещение" на света. За онези, които няма да поискат това просвещение, орелът носи в лявата си лапа 13 стрели, заплашващи всеки от 13-те етажа на поробеното човечество. И за да няма никакво съмнение в какво се състои главният смисъл на "Новия порядък на века", орелът държи в клюна си лента с латински надпис-девиз от 13 букви - "E Pluribum Unum", означаващи "От множеството - едно", т.е. от множеството народи да се създаде единна космополитична общност, управлявана от "избрания" народ, към който масоните се причисляват. Като добре познат символ на "избрания" народ над орела виси звездата на Давид - печатът на Соломон - знак на юдеите и Израил.
  Цялата тази символика присъства и в държавния печат на САЩ, утвърден през 1789г.
При написването на този материал е използвана статия на Олег Платонов,
публикувана в "Русский вестник" през 1999 г.
В средата на ХХ век общият брой на членовете на масонските ложи и организации само в САЩ надминава 50 млн. души. Масонски ложи и клубове от типа на "Ротари", "Лайънс", "Кювеник", "Елк" и много други има във всеки американски град. Дори в най-малките населени места има първични масонски организации.
Масоните се гордеят със САЩ. Смятат я за своя страна - "масонска държава", "велика масонска държава".
   "Масонството - пише масонът Хенри Форд, - е най-добрата опорна точка на Съединените щати. Масоните знаят на какво да учат децат
а си."
Само във Вашингтон живеят 500 хил. членове на масонски ложи и организации, близки до тях.
"Своята държавническа дейност аз градя върху принципите на масонството. Смятам, че тези принципи трябва да се разпространят в целия свят, върху тях трябва да се гради цялата цивилизация."
 из реч на Труман, 1948 г 
Труман, президент на САЩ е смятан за един от най-добрите оратори сред масоните, чиято кариера започва през 1909 г. с встъпването му ложата Белтън. През 1917 г. той вече е майстор на ложата, а когато става президент е с най-високата масонска степен. Именно Труман дава заповед за бомбардировката над Хирошима и Нагазаки.
С изключение на Айзенхауер, Кенеди и Никсън, всички американски президенти са били масони. Особено активни сред тях се смятат Джонсън, Форд, Рейгън и Буш.
| начало | земя | небе | звезди | време | човек | ключ | слово | архив |
e-mail: margaritta@abv.bg
© списание «маргарита», 2001