е-списание <МАРГАРИТА> За жените и не само за тях
Щедростта на земята: за цветята и скъпоценните камъни
За вярата, за вечните и святи неща
Астрологията  - митична и реална. Хороскопи.
Народен календар
Познай себе си. Имена. Здраве. Личности.
Символи и знаци.
Нещо за четене
2002, брой 3(10)
В новия брой:
 

Пролетни ухания
ПРОЛЕТНИ УХАНИЯ

Поетите мистици наричат цветята пратеници на други светове. В легендите те достигат до нас като подарък на боговете, красотата им символизира висша хармония и съвършенство...
Пролетни ухания

Неделя на всеопрощението
НЕДЕЛЯ НА ВСЕОПРОЩЕНИЕТО
Последният ден преди Великия пост е широко известен като неделя на всеопрощението...
Да простиш и да ти бъде простено! Това е начинът, по който се завръщаме от отчуждението към сближението, от враждебността към любовта... Неделя на всеопорщението

ХОРОСКОПИ

Седмичен... Седмичен хороскоп Месечен... Месечен хороскоп
Хороскоп за 2002 година Хороскоп за 2002 година
Прогноза за всеки ден За всеки ден


Народен и православен календар
НАРОДЕН КАЛЕНДАР
Народен празничен календар
за м. март
Православен календар
Месни и Сирни Заговезни, Тодоровден, Благовещение...Народен календар


Честита баба М арта!
1 март - ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!
Месец март е единственият женски месец, той е месецът на зачатието на пролетта и земята, която ще роди лятото и плодородието. Негов знак е мартеницата, символ на пробуждането и култа към слънцето. ека всеки ден през годината да бъде за вас ден на влюбените!... Баба Марта

Цветотерапия
ЦВЕТОТЕРАПИЯ
Езикът на цвета, когато стане разбираем за човека, може да обясни много и да реши редица проблеми. С помощта на тези знания човек става по-мъдър, укрепва здравето си и се освобождава от неразположенията си.
Съществува мнение, че отношението към цвета е биологически вродена особеност на човека...
Цветотерапия


Един скромен символ
НЕИЗВЕСТНИЯТ ПРОИЗХОД
НА ЕДИН СКРОМЕН СИМВОЛ

Едва ли много от хората, които всекидневно ползват услугите на интернет, знаят историята на този символ, който най-често наричаме "маймунско а". Историята за това как този знак е станал задължителен атрибут, а сега и символ на електронната поща...Един скромен символ

Разказ от Дончо Цончев
МАРТЕНИЦА
Дончо Цончев
...Дори сега — отново сама — трийсетгодишната Марта успя да си вземе от живота онова, което (отдавна подозираше) се полага на всеки. Свободна жена. Сама печели и се гледа сама. Силна. Много образована, с маниери. Интелектуалка с цигара, на чаша кафе...
Разкез от Дончо Цончев
 
Най-четеното
ЗЕМЯ
НЕБЕ
Даровете на влъхвите Църковната свещ
ЗВЕЗДИ
За брака: Двама в люлката В кой ден си роден
ВРЕМЕ
Календар за м. декември Свети Валентин
ЧОВЕК
Магията на цветоветеЛюбовник според календара
КЛЮЧ
Щрих-код на етикета Ябълката Кръстът
СЛОВО
ПлатонЛао ЦзъКрай река Пиедра...На майка ми
АРХИВ
Всички статии по раздели
- 2001-
БРОЙ: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
- 2002 -
БРОЙ: [ 1 ] [ 2 ]
ПРАЗНИЧНО коледно приложение
Денят на свети Валентин
Българските лични имена
От А до Я
кратки обяснения за произхода и значението на най-популярните от тях.
  И още...
  За астрологията на имената, за връзката между името на човека, неговия характер, здравето и съдбата му...

Дарените години
Българска народна приказка
  През един суров зимен ден, когато дърво и камък се пукали от мраз, конят, волът и кучето отишли при човека и похлопали на вратата му.
  — Кой хлопа? — попитал човекът.
  — Ние сме: конят, волът и кучето.
  — Какво искате?
  — Искаме да влезем при тебе, за да се постоплим на твоето огнище. Ако не ни отвориш вратата си, ще умрем от студ.
   Човекът отворил вратата и трите животни влезли вътре. Наместили се край огъня и хубаво се затоплили. Гостолюбив бил човекът. Донесъл храна на гостите си: за коня — едно кринче овес, за вола — трици, за кучето — една голяма порязаница хляб.
  — Похапнете си! — подканил ги, седнал и той до огнището и хванал умислен с две ръце главата си.
  Гостите се нахранили и попитали стопанина защо е толкова кахърен.
  — Защото ми се свършиха годините и трябва вече да умра — отвърнал човекът, — нали за всички са отредени еднакъв брой години — колкото на мравката, толкова и на камилата, толкова и на човека.
  — Чуй — обадил се след малко конят, — ако си съгласен, да ти дадем от нашите години. Ние ще си запазим само по десетина. Повече не ни трябват.
  — Как да не съм съгласен! — зарадвал се човекът. — Давайте тука да подпишем договор.
  Подписали договор. И човекът получил остатъка от годините на коня, на вола и на кучето. Годините на коня той добавил към своите младини, затуй младите хора са буйни, необуздани и пъргави като коне. Годините на вола човекът прибавил към зрялата си възраст, затуй зрелите хора работят като волове, а годините, взети от кучето, оставил за старостта си. Затова старците са малко избухливи и раздразнителни, но са домошари като кучето.
© списание «маргарита», 2001-2002